Türk Dil Kurumu TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
KARAR DEFTERLERİ
1928 Yılı
1929 Yılı
1933 Yılı
1936 Yılı
1937 Yılı
1938 Yılı
1939 Yılı
1940 Yılı
1941 Yılı
1942 Yılı
1943 Yılı
1951 Yılı
1952 Yılı
1956 Yılı
1957 Yılı
1958 Yılı
1959 Yılı
1960 Yılı
1961 Yılı
1962 Yılı
1963 Yılı
1964 Yılı
Ana Sayfa

Bilgi kaynaklarını en kolay ve en doğru bir biçimde sergileme amacını güden Kütüphanemiz, Kurumumuzun 1932 ile 1938 yılları arasında alınan yürütme kurulu kararlarını kamuoyunun hizmetine sunmaktadır. Kütüphanemizin bu bölümde sunduğu söz konusu yıllara ait yürütme kurulu kararlarını gözden geçiren okuyucu, Türk Dil Kurumunun Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün sağlığında alınan Türk diline ilişkin en önemli kararları ve bu yönde yapılan en önemli faaliyetleri öğrenmiş olacaktır. Kütüphanemiz, bu bölümü kamuoyunun dikkatine sunmakla hem Atatürk'ün Türk diline ne denli önem verdiğini hem de Türk Dil Kurumunun kuruluş amacını birinci elden kaynaklarla belgelemeyi tasarlamıştır.

Bu Kararlar *.PDF* formatında hazırlanmış olup, Acrobat Reader Programı ile açılmaktadır.

E-posta: kitaplik@tdk.org.tr


Adres: Atatürk Bulvarı Nu:217 06680 - Kavaklıdere/ANKARA

Programcı ve tasarımcı: Ahmet Gündüz