AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
DERGİSİ

Mayıs - Ekim 2001
Yıl:3 Sayı: 9 -10

İÇİNDEKİLER

Mustafa ÖKMEN Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Merkeziyeçilik Adem-i Merkeziyetçilik Pratiği Üzerine Notlar 1
Hatice PALAZ ERDEMİR Tarihi Gelişim Sürecinde İnsan Hakları ve Osmanlı Modeli 43
Bülent ÖZDEMİR Reform Döneminde Selanik'teki Müslümanların Durumu: "Yöneticiler" veya "Yönetilenler" 73
Turhan KAÇAR İstanbul Piskopozluğunun Doğuşu ve Yükselişi 91
Mehmet BEŞİRLİ Avrupa'da Aydınlanma Dönemi Siyasi Hareketlerinin Alman Birliğinin Kurulması Sürecinde Etkisi 125
Burak Çınar Yanlış Teknolojik Kararlar:III: Reich'in Kaderini Etkileyen Kararlar 145
A. Niyazi ÖZKER Son Dönem Kamu Kesimi Borçlanma Gereği Rasyoları ve Bütçenin Monetizasyonu 179
Asan A. SATMURZAEV Geçiş Halindeki Ekonomilerde Muhasebenin Rolündeki Değişiklikler: Kazakistan'dan Kanıtlar 201
Durmuş TATLILIOĞLU Din Sosyolojisi Açısından Türkmen Ailesi ve Kuruluşu Düğün, Nikah ve Boşanma 215
Talip KÜÇÜKCAN Balkanlar ve Ortadoğu'da Türk İzleri 249