AVRASYA ETÜDLERİ

Cilt: 41 / SAYI: 1 / 2012

İÇİNDEKİLER

 

Doğu Asya'nın İnsan Hakları Perspektifine Bir Bakış Berdal ARAL 7-22
Ulusal Yönetim Modeli Arayışı: Ulusal Havayolu Yönetimi Örnek Olayı Muammer ÖZTÜRK 23-44
Türkiye'de Türk Kökenli Yasa Dışı Yabancı İşgücünün Kayıt Dışı İstihdamı İnci KUZGUN 45-70
Karadeniz Havzası Tarım Ürünü Ticareti Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı Ali Rıza SANDALCILAR 71-94
Azerbaycan'da Finansal Yapı ve Politikalar Güven DELİCE 95-144
Finansal Kriz Konjonktürü (2007-2009) ve Küresel Ticaretin Anatomisi İrfan KALAYCI 145-182
Karlofça Antlaşması Sonrası Osmanlı-Avusturya İlişkilerinde Macarların Durumu Selim Hilmi ÖZKAN 183-195