BİLGE
YAYIN TANITIM TAHLİL ELEŞTİRİ DERGİSİ

Sayı: 40 / Bahar (Nevruz) / 2004 Üç Ayda Bir Çıkar

 

İÇİNDEKİLER

Bu Sayıda

Taciser Onuk 40. Sayıdan Merhaba 4

MAKALELER

Nail Tan Atatürk ve Nevruz 8
Mehmet Serhat Yılmaz Kastamonu'da Ergenekon Bayramı / Nevruz 1914-1915 13
Siraceddin Hacı Milli Düşüncemizin Kaynaklarından-Nevruz Bayramı 25
Ali Şamil Karabaşlar'dan (Sümer) Karapapaklar'a Kadar (Türk) Yılbaşı Bayramı 29
Arivka Gelayeva -
Svetlana Başiyeva
Türk Soylu Halkların Ortak Olarak Önemsediği Manevi Değerlerinin Karaçay-Malkar Atasözleri ve Deyimlerinde Yansıması 38
Nurettin Öztürk Organizmacı Görüş Açısından:
Namık Kemal'in Hasta Adam Makalesi ve Tanzimat
42
Sevda Şener Tiyatro ve Etik 50

YAYIN TANITIMLARI

Mustafa Denktaş "Osmanlı Beyliği Mimarisinde Taş Süsleme" 54
Ayşe Yılmaz "Cengiz Aytmatov Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler" 59
Nevin Balta "Türk Gölge Oyunu Karagöz" 61
Fahri Temizyürek "Salih Zeki Aktay Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği" 63
Sinan Gönen "101 Türk Efsanesi" 65
Reşide Gürses Uluslararası Türk-Ermeni Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (27-28 Kasım 2001/Ankara) Adlı Eserin Birinci Cildi Çıktı 66

HABERLER

Afet Bal Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 2004 Yılı Nevruz Etkinlikleri (16-21 Mart 2004) 68
Afet Bal Bakü'de "Türkiye Araştırmaları Merkezi" Kuruldu 83
Afet Bal Atatürk Kültür Başkanlığının Yeni Yayınları 85
Reşide Gürses Türkçe Günleri Toplantısı Yapıldı 87
Derya Şit-Çisem -
Çağla Kaplan
Nevruz Konulu Şiir ve Kompozisyon Yarışmasının Birincileri 89
Mustafa Gündüz "Büyük Ortadoğu Projesi" 90
Afet Bal Mustafa Paşa (Sinasos) 3. Kültür ve Sanat Festivali (21-22 Mayıs 2004) 93
  BİLGE (YAYIN, TANITIM, TAHLİL, ELEŞTİRİ) DERGİSİ YAYIN İLKELERİ 94