BİLGE
Yayın - Tanıtım - Tahlil - Eleştiri Dergisi
üç ayda bir çıkar

Sayı: 42 / Güz / 2004

İÇİNDEKİLER

Leman Şenalp Atatürk'ü Anlamak 4
Azize Aktaş Yasa Tarih Bilincinin Oluşmasında Müzelerin Rolü 7
Dilek Yüksel Atatürk'ün Türk Müziği Konusundaki Görüşleri ve Müzik Politikası 18
Seda Çalışır Hovardaoğlu Romanlarda Mekân Kullanımı ve Değerlendirilmesi 32

KİTAP TANITIMLARI

Hilâl Demirbaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk 45
Erhan Aydın Irk Bitig Uygurca Fal Kitabı 52
Yıldıray Özbek Osmanlıda Hayırseverlik 55
Nevin Balta Nice Halleri Var Sevdanın 59
Ş. Cem Tüysüz Nizami'nin Estetik ve Etik Anlayışı (Ehtik-Estetik İlişkisi) 61
Reşide Gürses Yemek Kitabı 67
Hüseyin Ağca Başucumuza Nağmeler 69
Mukadde Arslan XVII. Yüzyıl Türk Fransız İlişkileri Çerçevesinde XIV. Louis ve İstanbul'u Fetih Tasarısı 72
Songül Boybeyi Sosyal Devletin Yapısı ve Sorunları Üzerine Bir Kitap 81

DERGİ TANITIMLARI

Reşide Gürses Balkanlar'dan İki Dergi "Kaynak ve Bay" 83
Nevin Balta Bal-Tam Dergisi 87

TEZLER

Şebnem Ercebeci Türkiye'de Yeni Sanayi Odaklarının Ortaya Çıkışı:
Denizli ve Gaziantep Örnekleri
90

HABERLER

Mustafa Gündüz Çağdaş Üniversite Nedir ? Nasıl Olmalıdır ? 99
Afet Bal Uluslararası Mukayeseli Edebiyat Kongresi 103
Neval Konuk Üsküp Fatih Köprüsü, Justinyen Köprüsü Yapılmak mı İsteniyor ? 106
Metin Özaslan Ankara Kültür ve Sanat Günleri I ve II 111
Afet Bal 10 Kasım 2004 Atatürk'ü Anma Töreni 127
Afet Bal Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yeni Yayınları 130
Fatma Açık Begali Kasımov İçin 132
  Bilge (Yayın, Tanıtım, Tahlil Eleştiri Dergisi) Yayın İlkeleri 134