BİLGE
Yayın - Tanıtım - Tahlil - Eleştiri Dergisi
üç ayda bir çıkar

Sayı: 49 / Eylül 2006

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

Önder Göçgün Atatürk ve Gençlik
Atatürk and Youth
7
Mirzatay Joldasbekov Türkistan Milli Mücadeleesi ve Dr. Baymirza Hayit
Turkistan National Struggle and Dr. Baymirza Hayit
13
MAKALELER/ARTICLES    
Turhan Yörükàn Konutlarda Yaşanan Hayat Bakımından
Kalabalıklığın ve İlgili Durumların Yarattığı Problemler
Living Probelms Coming from Concourse and Related Situations
22
Tamilla Abbashanlı-Aliyeva Anadolu"dan Azerbaycan"a Karacaoğlan Lolla Penah Vagıf
From Anatolia to Azerbaijan: Karacaoğlan Molia Penah Vagif
45
Nesime Ceyhan "Üç İstanbul" Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Analysis Essays about the Roman "Three Istanbul"
54
Elif Tarlakazan Atatürk"ün türk Kadınına Bakışı ve Alanlarında Öncü Kadınlarımız
View of Atatürk about Turkish Women in their Branches
64
TANITIM-TAHLİL-ELEŞTİRİ/REVIEW-ANALYSIS-CIRITIQUE    
Nesime Ceyhan Ve çanakkale: Geldiler, Gördüler, Döndüler
And Çanakkale: They Come, Saw, Returned
71
Emin Eminoğlu Türkçenin Sözvarlığını Ortaya Koyan Bir Eser
A Work Showing the Turkish Vocabulary
73
Hüseyin Ağca "Eğin'in Altından Akan Fırattır" ve Bir Dergi "Kemaliye"
"The One Flowing under Eğin is Firat" and o Journal of "Kemaliye"
75
Songül Boybeyi Kültür"e Dair
About Culture
77
Nevin Balta Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy) Dergisi
Journal of Turkish Cultures and Arts Common Administration (Türksoy)
80
Dinara Duisebayeva Orhun Abidelerinin Tam Atlası
Complete Atlas of Orhun Monuments
81
Nilay Yavuz Çankırı Araştırmaları Dergisi
Journal of Çankırı Researches
87
HABERLER/NEWS    
Osman Horata Güzin Tural"a Saygıyla
Respect for Güzin Tural
92
Nevin Balta Doğumunun 125. Yılında
Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu
Mustafa Kemal Atatürk International Symposium
in 125th Year of this Birth
93
Ömer Çakır Atatürk kültür Merkezinden Haberler
News from Atatürk Culture Center
96