ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Bülten

SAYI: 35, CİLT: XII, Ocak-Nisan 1999

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

"Atatürk, Türk Kadını, Gençlik ve Cumhuriyet" Konulu Gösteri-Konferans 1
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Azmi Süslü'nün Gösteri- Konferansta Yaptığı Açış Konuşması 1
Devlet Bakanı Aydın Tümen'in Gösteri-Konferansta Yaptığı Açış Konuşması 2
"Türk Dilinin Güncel Sorunları" Konulu Toplantı 5
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Ortak Bilim Kurulları Toplantısı (20 Ekim 2000, Ankara) 5
"2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu" Konulu Sempozyum 8
Uluslararası "Rumeli Türk Kültürü" Konulu Sempozyum 11
"Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov" Konulu Uluslararası Bilimsel Toplantı 15
"Her Yönüyle Atatürk" Konulu Panel 17
Yugoslavya'da Bir Panel Daha Düzenlendi, Sunulan Tebliğler Büyük İlgi Uyandırdı 17
Prizren'de Bir Panel Daha Düzenlendi, Sunulan Tebliğler Büyük İlgi Uyandırdı 20
"Cumhuriyet Döneminde Dil ve Edebiyat" Konulu Toplantı 22
Jelmaya Dergisi Bir Toplantı ile Tanıtıldı 22
"Türkiye Türkçesinde Ses Bilgisi ile İlgili Sorunlar" Konulu Toplantı 2
Millî Mücadele Kahramanı Kâzım Karabekir'i Anma Toplantısı 25
Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni 25
"Türk Kadın Roman ve Öykü Yazarları" Konulu Sempozyum 28
"Ölümünün 100. Yıl Dönümünde Namık Kemâl ve Edebiyatımız" Konulu Konferans 30
"Değişim Sürecinde İslâm" Konulu Konferans 30
"Basın- Yayının Sevap ve Günahları" Konulu Konferans 30
"Urartuların Kökeni: Yeni Gözlemler" Konulu Konferans 30
"Doğumunun 85. Yılında Şair Coşkun Ertepınar" Konulu Konferans 30
"Türkiye'de Kadın Haklarının Gelişimi: Atatürk Öncesi ve Sonrası" Konulu Konferans 31
"Eski Anadolu'da Doğu ve Batı Kültürlerinin Özellikleri Üzerine Bir Karşılaştırma" Konulu Konferans 31
"Türk Dil Kurumunda Sözlük Çalışmaları" Konulu Konferans 31
"Şiirlerde Ümit ve İyimserlik Esintileri" Konulu Konferans 32
"Neden Bilgi Toplumu?" Konulu Konferans 32
"Ülkemizde Kuşaklararası Çatışmadan Kuşaklararası Yakınlaşmaya Doğru" Konulu Konferans 32
"Telif Hakkının Kötüye Kullanılması ve Uygar Toplum" Konulu Konferans 32
"Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Çağdaş Pedagoji Akımları" Konulu Konferans 32
Yayın Dünyasından  
Güzel Yazılar: Şiirler 33
Güzel Yazılar: Röportajlar 35
Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi 36
Azerbaycan Dialektoloji Lüğati 39
Türk Dünyası Ortak Edebiyatı 40
Üniversiteler İçin Örnekli- Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon 41
Jelmaya 44
Yüce Erek 45
Türk Dünyası ile İlgili Belli Başlı Dergilere Toplu Bir Bakış 46
Türklük Bilgisi 47
Türk Dünyası İncelemeleri 47
Türk Dünyası Araştırmaları 48
Türk Dünyası Tarih Dergisi 49
Kardaş Edebiyatlar 49
Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 50
Birleşik Kafkasya 51
Yesevî (Sevgi Dergisi) 51
Avrasya Etütleri 51
Avrasya Dosyası 52
Türkologlar ve Türkoloji Kuruluşları  
Türkologlar  
Cavad (Javad) Heyet 53
Türkoloji Kuruluşları  
Yugoslavya Türkologlar Birliği 54
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 1998-1999 Dönemi Konferansları  
Ankara Konferansları 56
Ankara Dışı Konferanslar 58
Üniversite Konferansları 63
Millî Eğitim Bakanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun İşbirliği ile Lise ve Dengi Okullarda Düzenlenen 10 Kasım 1998 ve Atatürk Haftası Konferansları 66
Haber, Yazı İnceleme  
Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Düzenlenen Logo Yarışması Sonuçlandı 68
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu ve Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu Üyeleri Seçildi 69
ATV'de "Bir İmparatorluk Olmak: Osmanlı" Başlığı Altında, Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı İmparatorluğu Tartışıldı 69
"1998 Yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülleri" Verildi 69
Türk Tarih Kurumu Ödülleri 71
Atatürk Kültür Merkezi Tarafından "Roman" ve "Türk Müziği Üzerine Araştırmalar" Dallarında Birer Ödül Verilecektir 72
Fuzulî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri 73
Büyük Sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi Aslî Üyesi Barış Manço'yu Kabettik 77
Türk Dil Kurumu Kütüphanesine Yeni Gelen Yayınlar 80
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşlarının Yeni Çıkan Yayınları  
Atatürk Araştırma Merkezi 93
Türk Dil Kurumu 94
Türk Tarih Kurumu 94
Atatürk Kültür Merkezi 95