ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Bülten

SAY: 38, CİLT: XIII, Ocak - Nisan 2000

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

"Türk Kültüründe Ayrıntılar: Argo" Konulu Toplantı 1
"Uluslararası Osmanlı Türkçesi Öncesi: Eski Türkiye Türkçesi" Konulu Toplantı 3
Doğumunun 75. Yıldönümünde Feyzi Halıcı Sanat Şöleni 5
"Cümlelerin Yapı Bakımından Sınıflandırılması" Konulu Tartışmalı Toplantı 5
Osmanlı Türk Yazı Dili Bilgi Şöleni 6
Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun'un Bilgi Şöleni'nde Yaptığı Konuşma 7
Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Reşat Genç'in Bilgi Şöleni'nde Yaptığı Konuşma 10
Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Bilgi Şöleni 12
Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Anma Toplantısı 12
VIII. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı 13
Türk Dilinin Sorunları Bilgi Şöleni 17
Litvanya Doğumlu Polonyalı Türkolog Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkowski'yi Anma Toplantısı 18
Litvanya Ankara Büyükelçisi Doç. Dr. Halina Kobeckaite'nin Anma Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma 18
Polonya Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Lech Faszcza'nın Anma Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma 19
Nüzhet Erman Şiir Ödülleri Verildi 20
"Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Süreçleri" Konulu Konferans 28
"Anadolu ile Orta Asya Arasında Timur Öncesi Kültür İlişkileri: Kitâb-ı Güzîde Çevirisi Ola-Bolga Meselesine Işık Tutabilir mi?" Konulu Konferans 28
"Türk Dilinin, Türk Dünyası ve Türkiye'de Dünü, Bugünü ve Yarını" Konulu Konferans 28
"Kıbrıs Türk Şiiri" Konulu Konferans 28
"Ataürk, Bangladeş, Gazi Nazrul İslâm" Konulu Konferans 28
"Doğumunun 88. Yılında Prof. Dr. Şükrü Elçin" Konulu Konferans 29
"Türkiye'de Eski Eser Kaçakçılığı" Konulu Konferans 29
"Genel Dil Bilimi ve Türkolojinin Problemleri" Konulu Konferans 29
"Prof. Dr. Ernst Hirsch'in Anılarında Atatürk" Konulu Konferans 29
"Atatürkçü Düşünce Sisteminde Lâikliğin Yeri ve Önemi" Konulu Konferans 29
"Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi Veri Tabanı" Konulu Konferans 30
"Altaylarda Şamanizm" Konulu Konferans 30
"Türklerin Ana Yurdu Sorunu" Konulu Konferans 30
"Uygur Yazısının Değiştirilmesi Meselesi" ve "Kaşgâr Ağzı Üzerine" Konulu Konferanslar 30
"Osmanlı Devleti'nin Kimliği" Konulu Konferans 30
"Ölümünün 400. Yıldönümü Dolayısıyla Bâki" Konulu Konferans 31
"Tiyatroda Türkçe" Konulu Konferans 31
"T.B.M.M.'nin 80. Yıldönümü" Konulu Konferans 31
Yayın Dünyasından  
75. Yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti: Geçmiş ve Gelecek 32
Anadilinde Çocuk Olmak Yabancı Dilde Eğitim 34
Osmanlı Ordu Teşkilâtı 49
Tarihleri - Boy Teşkilâtı Destanları Oğuzlar (Türkmenler) 51
Language Learning Strategies 53
Altay Türklerinde Ölüm 55
Atatürk Düşüncesinde Din ve Lâiklik 57
Sanat-Edebiyat Dünyasından 58
Türkologlar ve Türkoloji Kuruluşları  
Türkologlar  
Edward Tryjarski: Hayatı ve Eserleri 61
Türkoloji Kuruluşları  
Japonya'da Türk Kültür Enstitüsü ile Mitsiko Kojima ve Kazo Kojima 88
Haber, Yazı, İnceleme  
Atatürk ve Türk Kadını 92
"2000 Mihai Eminescu Yılı" Kutlamaları Dolayısıyla 94
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanlığı Tarafından "Bilim", "Edebiyat", "Basın" ve "Deneme" Dallarında Ödül Verilecektir 97
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Tarafından "Roman" Dalında Ödül Verilecektir 99
Türk Tarih Kurumu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın'ı Kaybettik 101
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na Bağlı Kuruluşların Yeni Çıkan Yayınları  
Atatürk Araştırma Merkezi 104
Türk Dil Kurumu 104
Türk Tarih Kurumu 105
Atatürk Kültür Merkezi 107