ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Bülten

SAY: 39, CİLT: XIII, Mayıs-Ağustos 2000

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

2000 Yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'a Verildi
1
Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Reşat Genç'in Ödül Töreni'nde Yaptığı Konuşma 2
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in Ödül Töreni'nde Yaptıkları Konuşma 8
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'ın Ödül Töreni'nde Yaptıkları Konuşma 10
Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarîsi Uluslararası Sempozyumu 14
Prof. Dr. Galin Petrov'un Sempozyum'da Yaptığı Açış Konuşması 15
Sempozyum Programı 17
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV)'nın Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Verildi 21
Cumhurbaşkanı Türkçe Öğretimi Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirisi 27
Dünyada Türkçe Öğretimi Uluslararası Sempozyumu 26
Dünyada Türkçe Öğretimi Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirisi 27
Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) 1999 Yılı Bilim, Sanat ve Araştırma Ödül Töreni 29
TÜBAV Genel Başkanı Doç. Dr. Çetin Elmas'ın Ödül Töreni'nde Yaptığı Açış Konuşması 29
"Türkiye'de Kültür Araştırmlaarına Giriş ve Bir Uygulama: Kültürümüzde Göç" Konulu Seminer 36
Sempozyum Programı 37
Hatay'ın Kurtuluşu Paneli 38
"Atatürkçü Düşüncede İnsan Hakları, İşbirliği ve Bölgesel Barış" Konulu Panel 39
21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu "Iğdır Soykırım Anıtı" ve Müzesinin Açılış Töreni" ve "20. Yüzyılda İnsanlık Dramı Belgeseli" 40
21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu Sonuç Bildirisi 45
Iğdır-Hakmehmet Köyü Toplu Mezar Kazısı Raporu 46
20. Yüzyılda İnsanlık Dramı Belgeseli 50
"Osmanlı Devletinin Kimliği" Konulu Konferans 51
"Uygur Yazısının Değiştirilmesi Meselesi" Konulu Konferans 51
"Bilgi Toplumunda Bilgi Gereksinimi ve Bilgiye Erişim" Konulu Konferans 51
"Türkçü ve Tuna Orduları Başkomutanı Süleyman Paşa Hakkında Bazı Dikkatler" Konulu Konferans 52
"Sağlık Alanında Yapılan Yenileştirmeler (1920-1938)" Konulu Konferans 53
"Türkçede Fiillerin Birleşik Çekimi (Hikâye, Rivayet, Şart) Konulu Toplantı 53
Yayın Dünyasından  
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim 54
Âşık Veysel Selâm Olsun Kucak Kucak 56
Roman Anlayışı 58
Âşık Feryadî 60
Muhtar Awezov Seçilmiş Hikâyeler 62
Sivas ve Divriği Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı Adak Yerleri 64
Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar 66
Türklük Bilimi Araştırmaları 68
Türkologlar ve Türkoloji Kuruluşları  
Türkologlar  
Afat Kurbanov 71
Türkoloji Kuruluşları  
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 73
Haber, Yazı, İnceleme  
Halklar Arasındaki İlişkiler Güçlendikçe Barış da Sağlamlaşıyor 75
Osmanlı Devleti'nin Kimliği Meselesi 77
Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarîsi Uluslararası Sempozyumu Bulgaristan'da Yapıldı 83
Ankara'da Cumhuriyet Dönemi Yapıları 88
Romanya-Köstence Ovidius Üniversitesi Uluslararası Atatürk Romen-Türk Araştırma Merkezi'nin Kuruluşu 102
Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyeleri Eskişehir ve İlçelerinde 107
Atatürk Araştırma Merkezi'nin 2000 Yılı Fuar Faaliyetleri 109
Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Cilt I 111
Macar Başbakan'dan Türk Dil Kurumu Eski Başkanı Hasan Eren'e Ödül 111
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'a Kırgızistan'dan Ödül 112
"Güzel Türkçe Konuşma Yarışması" Sonuçlandı 112
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Ödülü 113
2002 Yılında Verilecek Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Esasları 114
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi "Roman" Dalında Ödül Verecektir 118
Baından  
Türkçe Zenginleşmeli 120
Cumhuriyet Döneminde Tiyatro 123
İlk Meclis, Kurtuluş Savaşı Müzesi Oldu 124
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na Bağlı Kuruluşların Yeni Çıkan Yayınları  
Atatürk Araştırma Merkezi 125
Türk Dil Kurumu 125
Türk Tarih Kurumu 127
Atatürk Kültür Merkezi 128