ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

Bülten

SAYI: 47, CİLT: XV, Temmuz - Eylül 2002

 

İÇİNDEKİLER

Sayfa

Yazı Kurulundan   VII

FAALİYETLERİMİZ

Kongreler, Bilgi Şölenleri, Açık Oturumlar

"Türk Dil Kurumunun Kuruluşunun Yetmişinci Yıl Dönümü" Törenlerle Kutlandı (11 Temmuz 2002, Ankara)   1
"23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslararası Sempozyumu" Yapıldı (23-25 Temmuz 2002, Erzurum)   5
"Sivas Kongresi 1. Uluslararası Sempozyumu" Yapıldı (2-4 Eylül 2002, Sivas)   10
"XIV. TürkTarih Kongresi" Yapıldı (9-13 Eylül 2002, Ankara)   16
"Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Şöleni" Yapıldı (25 Eylül 2002, Ankara)  
32
"Dil Bayramı" Törenlerle Kutlandı (26 Eylül 2002, Ankara)   34
"Günümüzde Türk Dilinin Görüngüsü" Konulu Açık Oturum Yapıldı (26 Eylül 2002, Ankara)   38

Ödül Törenleri, Konferanslar, Toplantılar,Seminerler

"XV. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları (CIEPO)" Toplantısı Yapıldı (6-14 Temmuz 2002, Londra / İngiltere)   39
"Altay Dilleri Çalışmaları" Konulu Konferans Yapıldı (17-19 Ağustos 2002, Pekin /)   39
"Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Genel Toplantısı" Yapıldı (31 Ağustos- 3 Eylül 2002, Hollanda)   39

BASINDAN

Hürriyet Gösteri (Temmuz 2002)   40
Hürriyet Pazar (14 Temmuz 2002)   42
Bizim Gazete (6 Temmuz 2020)   44
Radikal (14 Temmuz 2002)   45
Hürriyet (20 Temmuz 2002)   46
Milliyet (20 Temmuz 2002)   46
Radikal (23 Temmuz 2002)   46
Türkiye (23 Temmuz 2002)   47
Hürriyet (27 Temmuz 2002)   48

YAZI, SÖYLEŞİ, PORTRE

Nail Tan "Atatürk, Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı Müzesi"   49
Yaşayan Tarih Prof. Dr. Şükrü Elçin'le Söyleşi   52
Prof. Dr. Şükrü Elçin'in Portresi   55

Yeni Yayınlarımız

Atatürk Araştırma Merkezi   57
Türk Dil Kurumu   57
Türk Tarih Kurumu   57
Atatürk Kültür Merkezi   57

DİĞER HABERLER

Kurumdan Haberler    
     
Zeki Dilek AtatürkKültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirildi (23 Temmuz 2002)   58
M. Akif Eroğlu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına Atandı (17 Eylül 2002)   60
     
Personelden Haberler   61
     
Süreli Yayınlarımız   62
     
Türk Dili (607-608-609)   62
TürkDünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (14)   64
Belleten (224)   66
Bilge (33)   68
Erdem (36)   70
     
Kitap Tanıtımları    
     
Türklerde Dinî ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Lâiklik (Atatürk Araştırma Merkezi)   71
Mükemmel Osmanlı Lügati (Türk Dil Kurumu)   72
Çanakkale 1915, Buzdağının Altı, (Türk Tarih Kurumu)   74
Güftî ve Teşrîfâtü'ş-Şu'arâsı (Atatürk Kültür Merkezi)   75
     
Türkiye'den ve Dünya'dan Haberler    
     
"Türkoloji Günleri" Düzenlendi (26-29 Ağustos 2002, Muğla)   76
"II. Uluslararası Balkan Türkolojisi Bilgi Şöleni" Yapılıd (3-6 Eylül 2002, Mostar/Bosna-Hersek)   83
"Uluslararası Atatürk ve Çağdaş Toplum Sempozyumu" Yapıldı (25-27 Eylül 2002, İstanbul)   87