DİL DERGİSİ

Sayı: 145  Temmuz-Ağustos-Eylül   2009

BU SAYIDA

 

7 Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi Meltem Aktaş
28 Türkiye'de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Uygulamalarına Yönelik Nitel Bir Araştırma Ali Göçer
48 Türkçe ve İngilizce Öğretmen Adaylarının Akademik Yazılarında Yapısal Özellikler Nihat Bayat
64 İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin, Birinci Yabancı Dil İngilizceye Bağlı Öğrenme Stratejileri Nevide Akpınar Dellal- Duygu Bora Günak
86 Second Life As A Language Learning Tool (EFL) Yavuz Samur
95 Dil Dergisi Yazı Yayımlama İlkeleri