DİL DERGİSİ

Sayı: 146  Ekim-Kasım-Aralık  2009

BU SAYIDA

 

7 İngilizce Öbeksi Eylemlerin Öğretiminde Dilbilimsel Bir Yaklaşım Elif Arıca Akkök
25 Türkçede Zaman-Tarz-Neden-Sonuç İlişkilerinin Uşaç Ekleriyle Belirginleştirilmesi: Sıklık Yüzdeleri ve Uzman Uyumlarına Dayalı Anket Sonuçları Filiz Çetintaş Yıldırım
40 İşaret Dilinin Beyinde Konumlanışı Bahtiyar Makaroğlu
49 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde ''Mikro Öğretim Tekniği': Kırgısiztan-Türkiye Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kadir Yoğurtçu
71 Türkçe Ünlü Formant Frekans Değerleri ve Bu Değerlere Dayalı Ünlü Dörtgeni Ekrem Malkoç
87 Dil Dergisi Yazı Yayımlama İlkeleri