DİL DERGİSİ

108 EKİM 2001

İÇİNDEKİLER

  Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 26 Eylül Dil Bayramı Mesajı 5
Dr. Nehir SERT İkinci / Yabancı Dil Sınavı Tasarımlarına Yaklaşımlar 7
Mine YAZICI Antik Çağ Çeviri Anlayışının Çeviribilim Işığında İrdelenmesi 12
Yrd. Doç. Dr. Sena TULPAR Thomas Hardy'nin The Woodlanders'ında Sınıfsal Farklılıklar ve Etkileri 21
Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR Almanya'daki Türk Çocuklarının Okulöncesi Eğitim Sürecinde Almancayı İkinci Dil Olarak Edinmelerini Etkileyen Olgular 34
Neslihan DELEN "Bugün Bir Mum Alın" 44
Yrd. Doç.Dr. Şeyda ÜLSEVER Çeviride Anlam Kayıpları: Bir İnceleme 46
Röp: Dr. Öztürk EMİROĞLU Hisar Topluluğunun En Genç Üyesi Osman Fehmi Özçelik Elli Yıl Sonra Hisarcıları ve O Dönemin Sanat- Edebiyat Ortamını Anlatıyor 53
Meltem AKTAN Kıtaların Dansı 64
Dr. Reşide GÜRSES Turkish Art 67
Çev. Önay ÇOKLUK Öykü: Tanger Kıyısında 72
Tan Doğan Şiir - On İki 84
Rıdvan ÇONGUR Şiir - Zaman ve İnsan 85
Müge BARUTÇA Şiir - Köksüz 86
  Kitap Tanıtımı 88
  Haberler 90