DİL DERGİSİ

SAYI: 109 KASIM 2001

İÇİNDEKİLER

Aydanur ÖZKAN Eylem Çatılarının Özne, Nesne, Yüklem İlişkileri Açısından Görünümü Üzerine 5
Öğr. Gör. Ali TÜRKEL Yükseköğretim Türk Dili Derslerinin Yaratıcı ve Bilimsel Düşünmeyi Geliştirme Düzeyine İlişkin Bir Değerlendirme 26
Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ Telâffuz ve İmlâ 48
Tuncer UÇAROL Gökyüzü Günlüğü 64
Doç Dr. Azad MEMMEDOV
Asistan Vefa AZİMOVA
Türk Dillerinin Sözdizimsel Sistemi ve Bileşik Sözdizimsel Bütünlerin Sözdizimsel Birim Olarak İncelenmesi 73
Bilsen BAŞARAN Bülent Özcan Şiiri 77
Semih SERGEN Öykü: Seyfi Usta Diye Biri 79
Cengis T. ASİLTÜRK Şiir: Ayakkabıcı Cemil'in Gözlemleri 85
Faika SARP Şiir: Elde Bir 87
Ahmet Tufan ŞENTÜRK Şiir: Arkamdan 89
  Kitap Tanıtımı 90
  Haberler 92