DİL DERGİSİ

SAYI: 110 ARALIK 2001

İÇİNDEKİLER

Erhan BENER Vüs'at O. Bener için... 7
Vüs'at O. BENER Dost 18
Vecihi TİMUROĞLU Vüs'at A. Bener'in Öyküleri ve Romanları Üzerine Bir Deneme 30
Nusret Kemal OTYAM Her Yaşam Bir Roman: Vüs'at O. Bener 50
Ayşegül YÜKSEL İnsan Vü'sat Bener'e Tepeden Bakan Yazar Vüs'at O. Bener 55
Prof. Dr. Aysu ERDEN Vüs'at O. Bener Öykücülüğünde 'Ölüm', 'İntihar' ve 'Çılgınlık' Temalarını İçeren Bir Öykü Kitabı: 'Kapan' 61
Hüseyin ATABAŞ Manzumeler Değil, Şiirler 76
Söyleşi: Demet EŞMEKAYA Vüs'at O. Bener "Aklımca Varsa İşlevim; Karalıkları Ortaya Koyarak, Aklıkları Dikkat Çekmektir" 79
Orhan KOÇAK Kendi Kendinin İago'su 93
Sevda ŞENER Ihlamur Ağacı 103
Eren AYSAN Vüs'at O. Bener'in Öykücülüğünde Yeni Bir Alan: Kapan 107
Doğan HIZLAN Gizli İnceliklerin Yazarı Vüs'at O. Bener 112
Feridun ANDAÇ Vüs'at O. Bener İle Bakışımlı Yolculuk 117
  Fotoğraflarla Vüs'at O. Bener 123