DİL DERGİSİ

SAYI: 111 OCAK 2002

İÇİNDEKİLER

Sanem VANLI
M. Talat BEKİROĞLU
Yüsra KESİCİ
"Tristan ve İseut'nün V. Propp'a Göre Biçimbilimsel ve Charles S. Peirce'e Göre Göstergebilimsel Çerçeve İncelenmesi" 5
Dr. Ayla KESİCİ Doktor Jivago'da Gerçekler ve Semboller Üzerine Bir İnceleme 18
Cemil KURT Dilde Değişim ve Türkçenin Değişim Süreci 24
Meltem AKAT İçimdeki Çocuğa Özlem 31
Çev: Dr. Reşide GÜRSES
Banu Karababa TAŞKIN
Piyango 35
Hüseyin EVCİL Aynadan Yukarısı 43
Fazlı ÇOBAN Şiir: Sen 45
Mine Hoşcan BİLGE Şiir: O An 46
  Dil Dergisi Dizini (1-98. Sayılar) 47
  Dil Dergisi 2001 Dizini (99-110. Sayılar) 89