DİL DERGİSİ

SAYI: 112 ŞUBAT 2002

İÇİNDEKİLER

Prof.Dr. Özcan DEMİREL 2001 Avrupa Diller Yılı ve Türkçe Öğretimi 5
Dr. Ahmet AKÇATAŞ Türkçede Sıfat Zarf Ayrımı 11
Prof. Dr. Tuna ERTEM Türkiye Bağlamında Avrupa Dillerinin Öğretimi 17
Dr. Abdülkadir KABADAYI Çocukların Sosyo-Ekonomik Durumlarının Oyunlarda Kullandıkları Anadile Etkilerinin Sınıflandırılması 23
Bayram KÖSE Ana Hatlarıyla Fransızca'nın Yazım Güçlükleri ve Türk Öğrencilerin Yaptıkları Yanlışlar 34
Ali TÜRKEL Türkiye'de Üniversite Geleneği ve Bilim Politikaları 43
Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY Okul Romanları ve "Hababam Sınıfı" 54
Röp: Tuncer UÇAROL Şiir ve Söz Oyunları Üstüne Sedat Umran'la Söyleşi 67
Dr. Reyhan HABİBLİ Onomastik Sözlükler ve Onların Düzenlenme Yöntemleri 72
Birsen KARACA Öykü- Anophtalmos G.P. 84
Ahmet Tufan ŞENTÜRK Şiir - Sen Sen 91
Dr. Tayyar ÇAVUŞ Şiir - İçimde 92
  Kitap Tanıtım 93
  Haberler 94