DİL DERGİSİ

SAYI: 113 MART_NİSAN 2002

İÇİNDEKİLER

Dillerin Öğretimi Üzerine... Fronçoise PLOQUIN
Çev: Ali Osman DURMUŞ
7
Dil Öğretiminde Söylem Çözümlemesi Çev: Eser KOCAMAN 8
Ortak Türkçe Anlayışı ve Türk Dil Biliminin Temel Problemleri Prof. Dr. Mehmen MUSAOĞLU 14
Türkiye'deki Avrupa Dilleri Dosyası [Europen Language Portfolio (ELP(] ve Yabancı Dil Olarak Türkçe: Avrupa Konseyi'nde Öğreticinin Yetkileri İçin Uygun Bir Araç Oluşturma Bill TEMPLER 24
İlköğretim 3. ve 5. Sınıf Türkçe ve İngilizce Anadili Ders Kitaplarının Temel Nitelikleri Dr. Z. Canan KARABABA 33
Görsel Yayında Anlatım Biçemi Dr. Kulu MAHERREMOV 40
Rusça'da ve Sırpça'da Nicelik Öbeklerine Bir Bakış Doç. Dr. Ayşe Pamir DIETRICH 45
Almancada Adıllaşabilen Belirteçler Acaba Türkçede de Adıllaşabiliyor Mu? Dr. N. Zehra SAVRAN 51
Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü Aybar ALTINEL:"Türkçenin Korunması İçinn Hepimize Görev Düşüyor" Röp: Demet EŞMEKAYA 65
Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde Aynı Kelimeler İle İfade Edilen Bazı Sıfatlardaki Anlam Farklılıkları Üzerine Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV 72
Öykü-Yeni Bir Akşam Şeçkin GÜNDÜZ 86
Şiir - Kesme Yollarımı Allah Aşkına Ethem GÜNEN 89
Şiir- Sonra!.. Hüseyin ATABAŞ 89
Kitap Tanıtım   90
Haberler   92