DİL DERGİSİ

SAYI: 115 TEMMUZ- AĞUSTOS 2002

İÇİNDEKİLER

Kurgulama Varsayım ve Yabancı Dil Öğrenimi Prof. Dr.Mehmet DEMİREZEN 5
Türkçenin Uyumsuz Uyumları N. Engin UZUN 20
Oskar Wilde'ın The Picture Of Dorian Gray Romanında Dorian'ın İçsel Karmaşası Yrd. Doç. Dr. Sena TULPAR 37
Diller Dünyasına Genel Bir Bakış ve Türkçe'nin Konumu Üzerine Yrd. Doç. Dr. Şahali AYDOĞDU 51
Nâzım Hikmet'in "Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı"nı Anlattığı Türkân YEŞİLYURT 72
Öykü-Benim Cennetim... Yasemin Kaya ÖZTÜRK 85
Şiir - Gözlerin İstanbul Senin Semih SERGEN 87
Şiir - Son Karesiyle Akşamın Başak BOZKURT 88
Öykü - Pamuk Hayaller Cafer GÜNDOĞDU 89
Kitap Tanıtımı   93
Haberler   94