DİL DERGİSİ

SAYI: 117 KASIM - ARALIK 2002

İÇİNDEKİLER

Sağ ve Sol Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN 5
Şehirleşme ve Okuma Anlama İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK 25
Yakın Okuma Tekniği İle Bir Şiir Çözümleme Modeli Arş. Gör. Muhlise Coşkun ÖGEYİK 47
Doğal Ritm ve Ezgilerin Şiire Yansıması Oktay YİVLİ 60
Dil Öğreniminde Bireysel Özellikler ve Ayırtedici Etkenler Meltem AKTAŞ 69
George Orwell'in Shotting An Elephant Öyküsünde Bireyin İç Çatışması Yrd. Doç. Dr. Sena TULPAR 72
Hüseyin Atabaş: Günümüzde, sanki önemli bir şiir geleneğimiz yokmuş gibi, tekdüze şiir yazılıyor Söyleşi: Demet EŞMEKAYA 81
Avrupa Dil Gelişimi Dosyası
(The European Language Postfolio(ELP) )
Dr. Z. Canan KARABABA 87
Öykü - Narsis Birsen KARACA 91
Şiir - Sen Ey Kadın Fazlı ÇOBAN 93
Şiir - Ceylan Dr. Tayyar ÇAVUŞ 94
Haberler   95