DİL DERGİSİ

SAYI: 118 OCAK - ŞUBAT 2003

İÇİNDEKİLER

Yabancı Dil ve Anadil Öğreniminde Kritik Dönemler Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN 5
Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU 16
Yabancı Dil Öğretiminde "Kültür Bağlamı" ve "Öteki" Dil Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY 26
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yabancı Dil Dersi Dr. Fatma YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Özcan ERİŞEK
30
Vedat Gülşen Üretürk'ün Kırmızı ve Siyah Çevirisindeki Dil Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Perihan YALÇIN 34
Konuşma ve Sesletim Öğretimi Gülhanım GÜRBÜZ 43
Postmodernist Roman ve Orhan Pamuk'un Eserlerine Yansıması Üzerine Aliya S. SULEYMANOVA 53
Öykü - Yolculuk Haldun KARABUDAK 58
Şiir - Gönlüm Üsküb'de Kaldı Ethem GÜNEN 60
Şiir - Sund'ya Şiirler Osman Serhat ERKEKLİ 61
Haberler   62
İndeks   63