DİL DERGİSİ

SAYI: 119 MART - NİSAN 2003

İÇİNDEKİLER

Yabancı Dille Eğitim Dr. Nehir SERT 5
Bilgisayar Destekli (Yabancı) Dil Öğretiminde Yazarlık ve İnternet Yazarlığı Dr. Yunus ALYAZ 10
J. D. Salinger ve Atılık Romanı Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY 24
Dilbilim ve Çeviri İlişkisi Arş. Gör. Muhlise COŞKUN ÖGEYİK 33
Avrupa Dilleri Dosyası Avusturya Versiyonu Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK 40
Söylem Çözümleme: Bir Roman;
Bir Kahraman
Prof. Dr. Recep SONGÜN 50
Yabancılara Türkçe Öğretiminin
Tarihsel Gelişimi
Nesrin BAYRAKTAR 58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Yetiştirmede Aranan Ölçütler
Yrd. Doç. Dr. Ahmet PEHLİVAN 72
Thomas Hardy'nin The Mayor of Casterbridge
Romanında Henchard'ın Çatışmaları
Yrd. Doç. Dr. Sena TULPAR 79
Öykü-Umut Yollarında Cafer GÜNDOĞDU 88
Şiir-Ölüm İşler mi Sanata Bülent ÖZCAN 92
Şiir - Denizim Müge BARUTCA 93