DİL DERGİSİ

SAYI: 120 MAYIS - HAZİRAN 2003

İÇİNDEKİLER

Ana Dili Öğretiminin Temel İlkelerine
Karşılaştırmalı Bir Bakış
Doç. Dr. Cemal YILDIZ 5
Türkçe'nin İşlevsel Dilbilgisi ve
Metin Kompozisyonu
Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU 22
Carlos Fuentes ve İki Romanında Biçim Özellikleri
(Deri Değiştirmek ve Artemio Cruz'un Ölümü)
Dr. Mehmet Necati KUTLU 41
İngilizcenin THETA Sesbirimin (peltek-t)
Türkler İçin Çıkardığı Sesletim Sorunları
Prof. Dr. Mehmet DEMİREZEN 57
"İhtiyar Çilingir" Hikayesinin Metin Merkezli
Dilbilimsel Eleştirisi
Çimen ÖZÇAM 72
Aydın Şimşek: Şiirin Hayatındaki Şairin Ne Olduğu
Daha Önemlidir
Söyleşi: Hüseyin ATABAŞ 78
Öykü - Karadulların Aşk Bahçesi Birsen KARACA 85
Şiir - Bahar Çiçekleri Kokuyor Akşam Şükran BELEN 87
Şiir - Karanlığa Dair Elif Sağ TETİK 88
Kitap Tanıtımı   89
Haberler   94