DİL DERGİSİ

SAYI: 121 TEMMUZ - AĞUSTOS 2003

İÇİNDEKİLER

Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Programında
Yeni Yapılanma (Dersler-İçerikler: Eleştirel Bir Yaklaşım)
Doc. Dr. Cemal YILDIZ 7
Yabancı Dil Öğretim Yazılımlarında Yapay
Zekaya Dayalı Etkileşim
Dr. Yunus ALYAZ 22
Margaret Craven'ın "I Heard The Owl Call My Name" (Baykuşun Adımı Söylediğini Duydum)
Adlı Romanının Türkçe Çevirisi Üzerine Bir
Çalışma
Arkın ATACAN 36
Bir Biçem İncelemesi, Bir Can Yücel Şiiri
Yöntem ve Çözümleme
Canan ASLAN 48
Çalıkuşu'nun 80. Yılında Reşat Nuri Güntekin'in
Yazınımızdaki Yeri
Nihat TAYDAŞ 63
Avrupa Yolunda Türkiye'de Almanca
Öğretiminde Ders Kitabı Tartışması
Yrd. Doç. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN 75
TÖMER Müdürü Doç. Dr. N. Engin Uzun:
"Türkçe Eğitimi, Öğretimi ve Kullanımı Üzerine
Ulusal Bir Program Olmalıdır"
Söyleşi: Demet EŞMEKAYA 83
Bilgisayarın Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında
Yazma Becerisi Gelişimine Katkıları Nelerdir?
Binnur GENÇ İLTER 86
Şiir - Geceye İtiraf Hüseyin EVCİL 90
Öykü: Selim Aşkın ALPTEKİNOĞLU 91
Şiir-Metot Mustafa USLU 94
Kitap Tanıtımı   95
Haberler   96