DİL DERGİSİ

SAYI:124 Nisan-Mayıs-Haziran 2004

İÇİNDEKİLER

Türkçe Zarf Tümceciklerinde Özne Konumu Özgür Aydın 7
Türkçede Kip Kategorisi ve -yor Biçimbiriminin Kipsel Değeri Turgay Sebzecioğlu 18
Greimas'ın Eyleyenler Modeli'nin, Bir Durum-Kesit Öyküsündeki İşlerliğine İlişkin Göstergebilimsel Çözümleme Denemesi Tülay Sarar Kuzu 34
Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Mehman Musaoğlu 53
Fransızcadaki Seslerin Oyunlarla Öğretimi Gülhanım Gürbüz 82
Dil Dergisi Yayımlama İlkeleri   96