DİL DERGİSİ
Language Journal

Sayı:125 Temmuz-Ağustos-Eylül 2004

İÇİNDEKİLER

Yetişkin Dili Sözlü Anlatı Metinlerinde Zaman Belirteci - Hâl Türü Etkileşimi Seda GÖKMEN 7
Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve TÖMER Dursun KÖSE 24
Motivation Through Interaction: A Questionaire Study of Turkish Pre-Service EFL Teachers Mehmet ÇELİK 33
Tekerlemelerin Çevirisi Dursun ZENGİN 44
Orthographiefehler türkischsprachiger Schulerinnen beim Erwerb der deutschen Schriftsprache - Exemplarische Fehleranalyse Sevgi DERELİ 54
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Öğretici Nitelikli Metinlerdeki Eşdizimsel Örüntülerin Görünümü Selver TAŞIGÜZEL 72
Dil Dergisi Yazı Yayımlama İlkeleri   94

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
bozkurt@tomer.ankara.edu.tr