DİL DERGİSİ
Language Journal

Sayı:129 / Temmuz-Ağustos-Eylül / 2005

İÇİNDEKİLER

Okul Öncesi Eğitim Kitapları Görsel Materyallerinde Kullanılan Kavramların Kavram Alanlarına Göre Dağılımı Seda Gökmen 7
The Foreign Language Influence In The Process of Shop Naming Gülsen Danacı 23
Süreç Odaklı Dil Öğretimi ve İngilizce'deki Ettirgen Çatı Zehra Karacaer 34
Arapça ve Türkçe Ders Kitaplarındaki "Yardımlaşma" ve "Arkadaşlık" Konulu Metinlerin Karşılaştırılması: Bir Eşdizimsel Örüntüleme Çözümlemesi Örneği Derya Adalar 63
Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme Dilek Peçenek 85
Dil Dergisi Yayımlama İlkeleri   97

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
nalcakan@tomer.ankara.edu.tr