DİL DERGİSİ
Language Journal

Sayı:130 / Ekim-Kasım-Aralık / 2005

İÇİNDEKİLER

Edinim Sürecinde Görünüş: İlköğretim İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler, Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi Pınar İbe Akcan 7
Three Theses on The Pedagogical Relevance of Second Language Acquisition Research Johannes Eckerth 18
The Relation Between Students' Attitudes Toward Foreign Language and Foreign Language Achievement Sevim İnal
İlke Evin
A. Seda Saracaloğlu
37
Additive Enclitic Suffix -dA in Turkish As A Cohesive Device Dönercan Dönük 53
Basit Tekrar ve Alıştırmalar Yoluyla Sözcük Öğretimi Zeynep Çetinkaya 67
Dil Dergisi Yayımlama İlkeleri   87

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
nalcakan@tomer.ankara.edu.tr