DİL DERGİSİ

Sayı:136 / Nisan-Mayıs-Haziran / 2007

BU SAYIDA

Kritische Geodanken Zu Herkanftsangaben Mancher Lehworter
İm-TDK-Türkçe Sözlük
Hüseyin Ersoy 7
A New Perspective For The İntegration Of Skills To Reading
Nurgun Akar
Meltem Huri Baturay
16
İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında
Yazılı-Görsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi
Hacer Ertürk
Tülay Üstündağ
27
Silberman"ın Öğrenme Yaklaşımını Tmel Alarak
Türkçe Öğretiminin Planlanması
Ahmet Güneyli 41
Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe
Programının Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Kamil İşeri 58
Dil Dergisi Yazı Yayımlama İlkeleri   76

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma
ve Uygulama Merkezi TÖMER

Adına Sahibi

N. Engin UZUN

Yazışma Adresi:
nalcakan@tomer.ankara.edu.tr