DİL DERGİSİ

Sayı:138/ Ekim-Kasım-Aralık / 2007

BU SAYIDA

Uzumsal Sözcükler - Konum Sözcükleri Seda Gökmen 7
Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel
Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği:
Yabancı: Dilde Bir Uygulama
Elif Arıca Akkök 18
The Colour Signaling Poccess in Turkish
Sign Languaga
Erhan Aslan
Gülşen Danacı
Neşe Arslan
34
Metindilbilmin Temel Kavramlarının
Anadili Öğretimi Süreci Açısından Değerlendirilmesi
Sevgi Sevim Çıkrıkçı 43
Tanıtım UTS: Uzaktan Türkçe Sınavı 58
Dil Dergisi Yazı Yayımlama İlkeleri   85