HECE

Ocak 2007 Yıl: 11 Sayı: 121

İÇİNDEKİLER

 

 

Hece Türkçenin Sürgün Şairi: Nâzım Hikmet 3
Hasan Aycın Çizgi 9
I. BÖLÜM: HAYATI, KİŞİLİĞİ ve DÜŞÜNCELERİ    
Erdal Çakır Yollarını Meçhule Bağlayan Adam: Nazım Hikmet 10
Ömer Lekesiz Nâzım Hikmet, Kemalizm, Komünizm ve Sosyalist Yönetimler 16
Mustafa Muharrem Bir Mülkiyet Fenomeni Olarak Nâzım Hikmet 31
Ali Galip Yener Gelenek, Tabu, Eleştiri:Nâzım Hikmet Şiirinin Algılanış Sorunu Üzerine 34
Vefa Taşdelen Devlet ve Birey İkileminde Bir Aydın Olarak Nâzım Hikmet'in Yeri 40
Ümit Apaydın Bir Marksist Olarak Nâzım Hikmet'in Düşünce Dünyası ve Marksistliği 52
Cemal Şakar Nâzım Hikmet: Ben Geleceği Bir sosyalist Toplum Olarak Anlıyorum 57
Mehmet Narlı Nâzım'ın Romancıları/Şairleri 62
Fikret Uslucan Kırılan Putlar Düşman İlan Edilen Dostlar Nâzım Hikmet'in Kalem Kavgaları 70
Firdevs Canbaz "Eski Dost Düşman Olur": Peyami Safa-Nâzım Hikmet Kavgası 86
Abdullah Şevki Post-Modern Bir Nâzım Hikmet Olanaklı mı? 92
Sadık Yalsızuçanlar 'Ne Nurdan Ne Çamurdan...' Nâzım Hikmet'in Şiirlerinde Tasavvufi Öğeler 100
Recep Alpyağıl Çağdaş Felsefede Onto-Teoloji Eleştirisi, Mevlâna ve Nâzım'ın Bir Rubaisi 106
Emin Karaca Nâzım Hikmet'in Kadınları 114
Necati Mert Nâzım Hikmet'in Hapishane Hayatı 127
Sunahan Develioğlu Nâzım Hikmet'in Macaristan Üzerine Şiirlerine Dair 138
Esra Kara Bir Sürgün Olarak Nâzım Hikmet ve Yurt Dışındaki Hayatı 147
II.BÖLÜM:ŞAİR OLARAK NÂZIM    
Ertan Örgen Nâzım Hikmet'in İlk Şiirleri 158
Hayriye Ünal Meşin Kaplı Kitap 162
Ahmet Oktay Radikal Geçmişi Canlandırmak 169
Mehmet H. Doğan Nâzım Hikmet ve Şiiri 174
Alâattin Karaca Efsane Şair Nâzım Hikmet'in Kuvâ-yı Millîye Destanı'na Efsanenin Dışından Bakmaya Çalışmak 185
Emin Karaca Nâzım Hikmet Şiiri'nde Gizli Tarih 194
Enis Batur Biricik Bir Ansiklopedik-Şiir Girişimi:Nâzım'ın "Manzaralar"ı 208
Haydar Ergülen Nâzım Hikmet Şiirinin Siyasi Etkileri 210
Şahin Köktürk Türk Şiirinde Destan Geleneği ve Nâzım Hikmet'in Destanlarında Teknik 214
Özlem Fedai Orkestranın Sesinden Destanın Çığlığına 236
Arif Ay Ceviz Ağacının Hışırtısı 246
Bekir Şakir Konyalı Nâzım Hikmet'in Son Şiirlerinde Ölüm Kalım Meselesi 251
Mahmut Temizyürek Nâzım Hikmet'in Bütünlüğü 257
Ersun Çıplak Kıyamet Sûrelerine Yeniden Tefsir Girişimi 264
Gökhan Tunç Nâzım Hikmet ve Geleneğin İcadı 273
Necip Tosun Nâzım Hikmet Şiirinde Sinemasal Öğeler 277
Mehmet Solak Arayış'ın ve Unutuş'un Hikmet'i 289
Aslan Kavlak Nâzım Hikmet'in Azeri Şiirine Etkisi 301
Yusuf Turan Günaydın Mevlevi Geçmiş, Maddeci Dünya Görüşü ve Nâzım Hikmet'in Şiirinde Tasavvuf 323
Dinçer Ateş Nâzım Hikmet'te Bir İz Olarak Anadolu ve Memleket 332
Mustafa Şerif Onaran Nâzım Hikmet'in Şiir Dili 338
III. BÖLÜM: ROMANI,ÖYKÜSÜ,TİYATROSU VE SENARYOSU  
Abdurrahim Karadeniz Nazım Hikmet'in Romanları 342
Mustafa Aldı Çocuk Kültürü Bakımından Nazım Hikmet 350
Şaban Sağlık Oyun Yazarı Olarak Nazım Hikmet 361
Necip Tosun Nazım Hikmet ve Sinema 395
Abdurrahmen Kızılkule Bir (Nàzım Hikmet) Şiir(ni) Bes(te)Lemek 402
Sevgi Soylu Koyuncu Ressam Nàzım Hikmet 413
Mehmet Dursun Erdem Hikmet Dilde mi? 421
IV.BÖLÜM: ANILARDA /MEKTUPLARDA NAZIM  
Salim Çonoğlu Nàzım Hikmet"in Mektupları;Mektuplardan Yansıyan Hayat ve Edebiyat 426
  Anılarda Nàzım Hukmit 448
Selim Sonuncu Anılardaki Nàzım Hikmet 461
Kamil Ergün Mehmet Fuat"ın "Nàzım Hikmet"i 467
Kadir Can Dilber Necip Fazıl"ın Gözüyle Nàzım Hikmet 480
Salih Nurdağ Sanat-Aşk -Siyaset Sarmalında Nàzım Hikmet,Yahya Kemal ve Celile Hanım İlişkisi 491
  Nàzım Hikmet-Budapeşte Radyosundan Konuşmalar.... 500
V.BÖLÜM: SORUŞTURMA  
Talat Sait Halman Nàzım Olmasaydı 524
Vecihi Timuroğlu Nàzım Hikmet'in Türk Şiirine Katkıları 526
Rasim Özdenören Kapital'i Ezberlemek İsteyen Şair 527
Nazan Bekiroğlu   528
Doğan Hızlan Şiirinde Birçok Unsur Var 529
Yusuf Eradam Nàzım Hikmet Şiirinin Heybeti ve Evrenselliği 531
Recep Duymaz Nàzım'a Farklı Bir Bakış 536
Turan Karataş Herkesin Bir Nàzım'ı Var 537
Hüseyin Ferhad Nàzım Hikmet'e Dair 539
Celal Fedai "Örnek Bir Kader" 540
Akif Emre Sürgü'nün Gölgesinde Şair 542
Ali Çolak Şairleri Sevenlerinin ve Düşmünlarının Esaretinden Kurtarmak Gerek 543
Tuncer Uarol Nàzım Hikmet Sormacası İçin 545
Mehmet Ocaktan Nàzım da Bu Kültürün Bu Toprakların Şairi.... 547
Veysel Çolak Nàzmı Hikmet Kültür Atlası,,,, 549
Semih Gümüş   551
Hüseyin Atlansoy "Sürgün" 552
     
     
     
VI.BÖLÜM: ALBÜM-553  
VII.BÖLÜM: KAYNAKÇA  
Yusuf Turan Günaydın Nazım Hikmet Bibliyografyası 585
  A.Yazılar 586
  B.Özel sayı ve Dosyalar 619
  C.Kitaplar 620
  D.kitaplarda Bölümler 627
  E.Antoloji,Yazar Sözlükleri,Yıllıklar,Ansiklopedi Maddeleri 631
  F.Nàzım Hikmet'le İlgili Röportaj Soruşturma ve Açıklamalar 634
  G.Tezler 636
  H.Nàzım Hikmet'ten Trcümeler 636