HECE

Eylül 2007 Yıl: 11 Sayı: 129

İÇİNDEKİLER

 

 

KUM SAATİ    
Necati Mert Muharrir, Edip, Sanatkâr 3
Murat Erol İki İktidar Alanı: Siyaset ve Edebiyat 4
Hasan Aycın Çizgi 10
Hüseyin Atlansoy Hamle Sırası/ Cellâdın empatik Bakışı/ Kırkı Çıkmış Kırk Kırık Şiir/ Acemi/ Kursiyer 11
Ali K. Metin Pis Kan 17
Mustafa Muharrrem Suyun Satrancı 24
Kenan Çağan Sarı Sıcak Bir Temmuzda Tanrının Eli 27
Ömer Aksay Bilâl Cerîr'in Açmazı/ Bilâl Cerîr'in İronisi 29
Ali Emre Yalan Giysisi 32
Serkan Işın Yerim Seni Türk Şiiri 33
Turgay Nar Nar İçin Şiirler 34
Yalçın Armağan "Hürmetkâr Tecessüsten Çılgın Aşka": Nev Yunânilik 37
Abdullah Şevki Karşı Şiir ve Nicanor Parra 46
Dosya: ROMAN KURAMLARINDAN ÇOKSESLİ ŞİİR POETİKASINA    
Hayriye Ünal Çoksesli Şiir Poetikası: Hipotezler 55
Ali K. Metin Çoksesli Şiire Bir Giriş Denemesi 70
Ali Emre "Çokseslilik"in Yeni Bağlamında Yakın Dönem Türk Şiirine Retrospektif Bir Bakış-1 89
Zehra Temur-Hasan Harmancı Lügatçe: Kurucu Kavramlar ve Açılımlar, Çağrışımlar, Öngörülmemiş Bireysel Katkılar 98
Selçuk Orhan Dinleyen Edebiyata Doğru Çekingen İlk Adımlar 104
Ali Galip Yener Üçgen Arzu'dan Şiddet-Kutsal Diyalektiğine Şairin İşi Üzerine 110
Serkan Işın Faz Farkı 118
Hayriye Ünal Zıtlıklar-Tuzak Yaklaşımlar 123
Hakan Şarkdemir Kahramanın Dönüşü 125
Zeynep Arkan Öznenin Tahttan İnişi 132
Biricik E. Doğan Kafkaesk Bir Yuvasızlık: Hakim Erkek Söylemi Karşısında Şair Kadın Olmak 137
Maurizio Lazzarato Diyalojizm ve Çokseslilik 142
Mustafa Şerif Onaran Romanın Arka Bahçesinde Biçem Özelliği Aramak 152
Gürsel Aytaç Toleransın Edebi Göstergesi İroni Üslubu 156
Gönül Utku Bir Kimlik Mekanı Olarak Euro-Vision 161
KİTAPLIK    
Muammer Öztürk İstanbul ve Boğaziçi 164
Yusuf Turan Günaydın Zâfir Konağında Bir Tuhaf Zaman 165
Niyâzî Mısrî Kasîde-i Bürde Tesbî'i 167
Tahir Yazıcı Bensiz Ağlama 168