HECE

Aralık 2007 Yıl: 11 Sayı: 132

İÇİNDEKİLER

 

 

KUM SAATİ    
Abdurrahim Karadeniz Dil Bahisleri-1 3
Nanall Korece"ye Çevrilen Türk Edebi Eserlerine Genel Bir Bakış 5
Murat Erol Edebiyat ve Televizyon 7
Hasan Aycın Çizgi 13
Hüseyin Atlansoy Arap Atlar Damalı Chevrolet Gibi/Kırkı Çıkmış Kırk Kırık Şiir 14
Mustafa Muharrem Fatma Teyze, Flu Fen ve Felaket 17
Ali K. Metin Kuralları ve Dünyayı Biz Mutlaka 19
Ömer Aksoy Bahçe"nin Epik Sürgünü/ Kıymetsiz İçtihat 21
Kenan Çağan Dokuzyüzyetmiş 26
Selim Erdoğan Kuşmar 28
Suzan Sarı Adaletsiz Bakışma 30
Erdal Çakır Seyrü Sefer 31
Serap Ural Yedi Kız 32
Mustafa Köneçoğlu Söz Hakkı 33
Abdurrahim Karadeniz Erdem Beyazıt"ın Sesi: Birazdan Gün Doğacak,,, 35
Kâmil Aydoğan Günlüklerim: Hata Notları 39
Abdullah Şevki Vİktorya Çağının İlginç Bir Gotik Romanı ve Öykü Yazarı... 42
Ali Çavuşoğlu E.J.W. Gibb ve "Bir Osmanlı Şiir Tarihi" 49
Dosya:EDEBİYATTA KLİŞEYE KARŞI
DEFORMASYONUN İŞLEYİ-2
   
Hayriye Ünal Hadi, O Eski Havaları Çal Yine 57
Beliz Güçbilmez Deformasyon Araları: Parodi ve Travesti Üzerine 75
Enis Akın Birinci Sınıf Şiirleri Sadece Birinci Sınıf Şairlerden Bekleyebiliriz 79
Selçuk Orhan Edebiyata İlişkin Yedi Yerleşik Yanlış 81
Mehmet Kukadder Yakupoğlu Edebiyatın Yeniden Üretiminde Klişenin... 86
Ali Galip Yener Edebi Klişe, Deformasyon ve Yeni"nin Yenilgisine Dair 88
John O"loughlin Anti-Şiirin Anti-Felsefesi 92
Fernando Alegria Parra ve Ati Şiir 95
Edith Grossman Parra"nın Tekniği 97
Altay öktem   99
  Hasan Aycın"la "Sâhipkırân " Etrafında Bir Söyleşi 100
Sibel Eraslan İki Yıldız Sahibi: Sahibi Keyvan/Sâhipkırân 109
Köksal Alver Güneşin Altında Hasan Aycın"la Konuşmak 114
Cemile Sümeyra Müşahedat: Bir Hayatın Tanıklığı 120
Rıza Duru Şamar 123
Necdet Subaşı Türk Aydını Üzerine 127
KİTAPLIK    
Esma Ürkmez Bir Kadının Penceresinden 135
Erdal Çakır Kayıp Atlar Haritası 137
Muammer Öztürk Küresel Rekabette Zihni Güç Vasıtası Olarak Dil 139
Yusuf Turan Günaydın Kültür Dergisi Endülüs Özel Sayısı 140
  Düşünce Ufuklarında 141