Türk Dil Kurumu TÜRK DİL KURUMU KÜTÜPHANESİ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
Tarihçe
Katalog Taraması
El Yazması Eserler
Yeni Gelen Yayınlar
Fotokopiler
Mikrofilmler
Süreli Yayınlar
Süreli Yayınların İçeriği
TDK Arşivi
Türk Dili Kurultayları
Güneş Dil Teorisi Komisyon Raporu
Güneş Dil Teorisi İle İlgili Yazışmalar
Tezler, Kitaplar ve Etütler
Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi)
Fotokopi Hizmeti
Koleksiyon Bilgileri
Çalışma Saatleri ve Kurallar
Okuyucu İstatistiği
Ana Sayfa

TÜRK DİLİ GRAMERİ (OSMANLI LEHÇESİ)

Yazan: Jean DENY, Çeviren: Ali Ulvi ELÖVE

İstanbul, Maarif Vekaleti, 1941

Bu belgeler *.PDF* formatında hazırlanmış olup, Acrobat Reader Programı ile açılmaktadır.

E-posta: kitaplik@tdk.org.tr


Adres: Atatürk Bulvarı Nu:217 06680 - Kavaklıdere/ANKARA

Programcı ve tasarımcı: Ahmet Gündüz